top of page

Revizija finansijskih iskaza

  • 1 hour
  • Zakažite sastanak
  • Serdara Jola Piletića

Service Description

Revizija danas predstavlja obavezni dio zakonodavstava svih zemalja sveta. Svaka kompanija koja drži do ispravnosti poslovanja i iskorišćavanja svih pogodnosti koje revizorski standardi nude bi uvela obavezu revizije računovodstvenih iskaza i bez zakonske regulative. Revizija omogućava svim zaintersovanim licima (vlasnicima, menadžerima, državi) da imaju sigurnost u iskaze koje primaju od odnosnih kompanija i na osnovu njih donose svoje buduće odluke, kao i obezbediti odgovarajuću saradnju unutar privrednog subjekta.


Contact Details

  • Serdara Jola Piletića, #1/H, Podgorica, xx

    + +38268813617

    mladen.rakocevic.raciomont@gmail.com


bottom of page