top of page
Racio-Mont

Preduzeće za reviziju doo ,,RACIO-MONT“ je osnovano 04.05.2006.godine, kod CRPS  Podgorica pod brojem 5-0294433/001. DOO ,,Racio-Mont“ su formirali Revizori sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima revizije i finansijsko računovodstvenim poslovima.

 

U dosadašnjem iskustvu ,,Racio-Mont“ je razvijalo svoju metodologiju, sopstveni softver za reviziju finansijskih iskaza, kao i stručne potencijale, stičući značajno iskustvo u obavljanju revizija različitih djelatnosti, kao što su proizvodnja, građevinarstvo, finansijski sektor, trgovinska i uslužna djelatnost, javni sektor, (budžetI opština), nevladine organizacije i dr. Ova iskustva su nam omogućila da sa našim klijentima ostvarimo dobru saradnju u cilju kvalitetnije pripreme finansijskih izvještaja.

 

Naš osnovni cilj je izgradnja profesionalnog odnosa zasnovanog na uzajamnom povjerenju i uvažavanju sa klijentima. Ovakav naš stav nam je stvorio široku bazu klijenata.

O nama

O nama

Team
Tim licenciranih revizora
Revizori u stalnom radnom odnosu
Predrag Rakočević CEO
Predrag Rakočević, CEO
ovlašćeni revizor

raciomont@t-com.me

Licencirani ovlašćeni revizor, sudski vještak ekonomsko-finansijske struke, vodeći procjenjivač sa dugogodišnjim iskustvom. Ukupno iskustvo 31 godinu i to na finansijsko računovodstvenim poslovima u trajanju od 16 godina i 15 godina iskustvo na poslovima revizje a od 04.05.2006.godine je osnivač i stalno zaposleni revizor u doo,,Racio-Mont“.

Mladen Rakočević, mr.ecc
ovlašćeni revizor 

mladen.rakocevic.raciomont@gmail.com 

Licencirani ovlašćeni revizor. Sa radnim iskustvom na poslovima revizije od 2011 godine. Rukovodilac obuke iz oblasti računovodstva u preduzeću doo,,Racio-Mont“.

Treba Vam više informacija? Kontaktirajte nas

Tu smo da pomognemo. Telefonom, mail-om ili preko društvenih mreža kako Vam je najpodesnije.

bottom of page