top of page

Računovodstvene usluge

  • 30 minutes
  • Zakažite sastanak
  • Serdara Jola Piletića

Service Description

Računovodstvo je disciplina koja se bavi zapisom svih finansijskih transakcija koje se dogode u jednoj poslovnoj organizaciji. Isključivo je istorijskog karaktera, odnosno zapisuju se podaci koji se mogu dokazati da su se već dogodili. Kvalitetno računovodstvo je preduslov uspješnog poslovanja.


Contact Details

  • Serdara Jola Piletića, #1/H, Podgorica, xx

    + +38268813617

    mladen.rakocevic.raciomont@gmail.com


bottom of page